AIO Runtimes - Cài đặt chương trình hệ thống còn thiếu

AIO Runtime là một phần mềm cài đặt tất cả các chương trình bổ trợ hệ thống Windows mà máy tính bạn còn thiếu. Tất cả cho một lần chạy.


//Thông tin và HĐH//

Chương trình bao gồm:

- Version: v2.40 new 2017

- Multiple versions of the .NET Framework (necessary to properly run applications written in the new programming environments)
- Visual C ++ Runtimes,
- DirectX and additives
- Adobe Flash Player (component used on websites and online games),
- Microsoft Silverlight
- Shockwave Player,
- Java Runtime Environment (Java runtime environment necessary to use many applications, especially those online)
- Visual J-Sharp.

HĐH:

-Hỗ trợ hệ điều hành : windows 7,8,8.1 và Windows 10

//Hướng dẫn//

- Download AIO runtimes theo link bên dưới
- Chuột phải Run as administrator ( nếu có thông báo yes or no nhấn yes )

-Chờ giải nén và một của sổ hiện ra.


Tích vào những chương trình, phần mềm bạn cần


Nhấn installieren


- Việc còn lại là chỉ chờ cho máy tự động cài đặt, sau khi cài đặt xong sẽ tắt của sổ và không thông báo.
- Kiểm tra đã cài đặt hay chưa chỉ cần vào Program and Features bạn sẽ thấy.

//Download//
Chúc bạn thành công !


Tags: c++, java, .net , frame work, adobe, flash, aio run time, all in one.

No comments

Theme images by merrymoonmary. Powered by Blogger.