Share tài liệu CNTT ĐH KHTN - ĐH Bách Khoa

Dưới đây là tài liệu giáo trình CNTT của hai trường đại học lớn ở Việt Nam là Đại học Khoa học tự nhiên và Đại học Bách khoa.


Bộ giáo trình gồm có :

  • 🔷Toàn bộ giáo trình ĐH Bách Khoa 5 năm ngành CNTT (Tiếng Việt)
Link: https://www.fshare.vn/file/96R3VT8CSNNZ

🔷Slide bài giảng ĐH KHTN
  • Phong cách lập trình
Link: https://www.fshare.vn/file/9F2Q8MA6S8GB
  • Bài giảng Nhập môn lập trình
Link: https://www.fshare.vn/file/TJYYN4BWBN35
  • Bài giảng Kỹ thuật lập trình
Link: https://www.fshare.vn/file/GC6JWN8XPHY6
  • Bài giảng Lập trình huớng đối tuợng
Link: https://www.fshare.vn/file/BEUR1IAKOJAL
  • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Link: https://www.fshare.vn/file/P3YETMFZH2MP
  • Kiến trúc máy tính và hợp ngữ 
Link: https://www.fshare.vn/file/LQKE2TMDP8PM
  • Hệ điều hành Linux căn bản
Link: https://www.fshare.vn/file/N5JYXHC2X95P
  • Cơ sở dữ liệu 
Link: https://www.fshare.vn/file/VE31KHGIZ5GM
  • Giáo trình Web 1 ( Thiết kế Web)
Link: https://www.fshare.vn/file/SK6TD5AOCFTM
  • Lập trình C#
Link: https://www.fshare.vn/file/V5SCXHARORMJ
  • Toán rời rạc
  1. Link 1: https://drive.google.com/file/d/0BypS4AqdZjSmSFBFZ25HS2ZmUmc/view
  2. Link 2: https://drive.google.com/file/d/0BypS4AqdZjSmTkh6MFpmVnBkTUk/view

2 comments:

Theme images by merrymoonmary. Powered by Blogger.